MARZYMY, ODKRYWAMY, TWORZYMY I PROJEKTUJEMY POSTĘPOWE DOŚWIADCZENIA

Media & Marketing

Nowoczesne kampanie marketingowe

Zenith Capital Group od chwili powstania konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku mediów, reklamy i nowoczesnego marketingu. Jesteśmy wydawcą własnych serwisów internetowych oraz tytułów drukowanych dlatego dzielimy się z naszymi klientami, unikalnym i praktycznym know-how, podczas realizacji wszelkich aktywności marketingowych. Oferujemy kompleksową obsługę budżetów marketingowych. Planujemy i realizujemy kampanie w telewizji, radio, prasie oraz online. We współpracy z najwyższej klasy specjalistami tworzymy unikalny kontent reklamowy (spoty TV, animacje, kreacje graficzne).

Przygotowanie

Brief mediowy stanowi punkt wyjścia do planowania kampanii medialnej i jest jednym z najbardziej niedocenianych i użytecznych narzędzi zarówno dla działu marketingu firmy, jak i domu mediowego. Informacje, jakie otrzymujemy na temat produktu, sytuacji firmy na rynku, grupy docelowej oraz charakteru przygotowanych działań marketingowych, pozwalają nam przeprowadzić odpowiednie badania i analizy, których efektem jest strategia wyboru kanałów komunikacji. Im bardziej szczegółowe i precyzyjne są przygotowania, tym lepsze możliwości optymalizacji działań medialnych.

Wybór grupy docelowej

Określenie grupy docelowej ma duży wpływ na charakter kampanii. Znajomość preferencji i wielkości grupy pozwala dotrzeć do niej z precyzyjnym przekazem reklamowym. Współpracując z Klientami i wykorzystując specjalistyczne programy badawcze, definiujemy socjodemograficzny charakter grupy docelowej, biorąc pod uwagę tak ważne elementy jakimi są m.in.: styl życia, preferencje i lojalność wobec marki. To wszystko pozwala na zbudowanie odpowiedniego modelu planowania mediów, aby pokryć wszystkie możliwe kanały komunikacji z potencjalnym klientem. Nowatorskie podejście i unikalne mechanizmy, które stosujemy pozwalają naszym klientom dynamicznie budować przewagę rynkową w stosunku do konkurencji.

Analizowanie rynku mediów

Dobierając odpowiednie media, niezbędne jest poznanie preferencji grupy docelowej. Konieczna jest szczegółowa analiza rynku mediów (skala czytelnictwa prasy, słuchalność radiowa, oglądalność telewizji i ruch internetowy na stronach internetowych). Konfrontacja wyników badań z kosztami dotarcia do grupy docelowej za pomocą przekazu reklamowego pozwala nam na najbardziej efektywny podział budżetu. Najlepszym rozwiązaniem dla każdego produktu lub usługi będzie medium, które najskuteczniej dociera do grupy docelowej po najniższych możliwych kosztach.

Media plan

Po zebraniu wszystkich informacji i zaakceptowaniu przez Klienta strategii mediowej, tworzymy mediaplan. Mediaplan precyzyjnie określa strategię kampanii, formaty reklam, czas emisji, koszty, terminy dostarczenia materiałów do mediów, parametry kampanii, oraz wszelkie niezbędne informacje do przeprowadzenia skutecznej kampanii. Nasze doświadczenie i skumulowane budżety naszych Klientów dają nam siłę i potencjał w negocjacjach, które pozwalają nam zaproponować satysfakcjonujące warunki współpracy.

Zakup mediów

Po zatwierdzeniu mediaplanu bookujemy oraz kupujemy zatwierdzone powierzchnie reklamowe. Działanie to jest zawsze zgodne z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi na etapie planowania i odbywa się na podstawie zatwierdzonego mediaplanu. Stały monitoring kampanii oraz jej optymalizacja w trakcie jej trwania pozwala nam osiągnąć najlepsze efekty przeprowadzanych działań reklamowych.

Analiza post-buy (po zakupie)

Po zakończeniu kampanii mierzymy jej efekty i porównujemy wyniki z założonymi celami. Oceniany jest wybór mediów i ich skuteczność. Wyniki analizy dostarczają cennych informacji, które należy uwzględnić przy planowaniu kolejnych flightów kampanii.

Zenith Capital Group oferuje współpracę w zakresie

Reklama i marketing

W pełni współpracujemy z naszymi klientami w celu stworzenia najlepszej strategii marketingowej, która pozwoli rozwinąć biznes, podnieść sprzedaż i dotrze do odbiorców, bez względu na branżę, w której działają.

Wideo i animacje

Czy wiesz, że klienci sięgają po dany produkt statystycznie aż o 64% częściej, jeśli obejrzą wideo z jego udziałem? Wychodząc naprzeciw tym danym, zajmujemy się profesjonalnym planowaniem, tworzeniem storyboard, nagrywaniem i produkcją projektów wideo.

Sklep i e-commerce

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z promocją produktów w świecie online poprzez tworzenie landing page i wykorzystywanie wszelkich nowoczesnych modeli sprzedażowych, aby efektywnie sprzedać produkt klienta.

Web design i mobile

Tworzymy responsywne strony internetowe i aplikacje zgodnie z najwyższymi standardami i najnowszymi zdobyczami technologicznymi, które spełniają oczekiwania współczesnego rynku.