Finansowanie mezzanine

Finansowanie mezzanine jest pożyczką, która wiąże się z finansowaniem kapitału własnego w przypadku chęci zapobieżenia rozwodnienia struktury właścicielskiej. Tego typu pożyczka obejmować może nie tylko sfinansowanie rozwoju działalności przedsiębiorstwa, ale także kwestie związane z restrukturyzacją struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Koszt takiego finansowania waha się między ceną kapitału własnego a ceną długu bankowego.