Rafał Wyszkowski

Prezes zarządu

Prezes Zarządu Pan Rafał Wyszkowski, od wielu lat jest związany z sektorem finansowym.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu spółki Zenith Capital Group, zajmował stanowisko Prezesa Zarządu spółki GPW Benchmark, podmiotu odpowiedzialnego za opracowywanie i rozwój oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego. Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark jest administracja procesem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, które pełnią kluczową rolę w polskiej gospodarce; są podstawowym elementem oceny efektywności mechanizmu transmisji polityki pieniężnej; stabilizują krajowy system finansowy a rynek instrumentów opartych na powyższych stawkach to ok. 10 bln zł. Jako Prezes Zarządu spółki GPW Benchmark, Rafał Wyszkowski zoptymalizował procesy zarządcze oraz z sukcesem wprowadził spółkę w nowe, krajowe i międzynarodowe reżimy prawne. Był również czynnie zaangażowany w prace nad strategią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych, do której zostały włączone wypracowane przez jego spółkę strategiczne inicjatywy biznesowe (GPW to największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej).

W latach 2016 – 2017 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu spółki PGE Dom Maklerski, gdzie m.in. istotnie poszerzył zakres działalności spółki, procesując i finalnie uzyskując kolejne zezwolenia, konieczne do podjęcia działalności w nowych obszarach biznesowych; opracował strategię spółki i jako członek grupy strategicznej był aktywnie włączony w proces kształtowania strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej (Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku).

Przez ponad dziesięć lat związany był z sektorem bankowym (pracował m.in. w DNB Bank Polska S.A.; Alior Bank S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Deutsche Bank Polska S.A.) zajmując szereg stanowisk – od specjalistycznych w departamentach skarbu bankowości korporacyjnej po stanowiska menedżerskie (m.in. dyrektora sprzedaży) w bankowości detalicznej, gdzie współtworzył i wdrażał efektywne modele zarządzania sprzedażą, produktem i jakością w strukturach krajowych i międzynarodowych.

W latach 2004 – 2007 pracował w organizacjach pozarządowych (m.in. Caritas, Fundacja Orange).

Absolwent Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University (POU) oraz ukończonych z wyróżnieniem studiów MBA Oxford Brooks University (akredytacja AMBA).

Antoni Malinowski

Wiceprezes zarządu

Wiceprezes Zarządu Pan Antoni Malinowski, od kilkunastu lat jest związany z sektorami kreatywnymi: marketing, PR, media a przez ostatnich kilka lat również z sektorem finansowym.

Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu Zenith Capital Group pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki eRanking, podmiotu który stworzył dla sektora finansowego innowacyjny system kompleksowego wsparcia sprzedaży, poprzez automatyzację zarządzania leadami i analizy kampanii: ich efektywności finansowej oraz pracy call center.

W latach 2005 – 2014 związany był z polskim i międzynarodowym rynkiem reklamy. Zarządzał globalnymi kampaniami telewizyjnymi, kampaniami online (RTB, Facebook, Twitter, YouTube, Google, kampanie video, budowa platform online-owych) m.in. dla marek takich jak: Santander Consumer Bank, Reiffeisen Bank, Beko, Unilever, Nestle, Johnson&Johnson, Procter & Gamble, Coca Cola, Pepsico, Mondelez, Wrigley, Mars.

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.