Faktoring

Przedsiębiorcy, którzy często wystawiają faktury z odroczonym terminem spłaty mogą również zachować pełną płynność finansową przy jednoczesnej maksymalizacji wyników firmy. Z pomocą przychodzi faktoring, gwarantujący klientom otrzymanie należnych kwot od niesolidnych wierzycieli, co redukuje zatory płatnicze do minimum. Wszelkie ryzyko związane z windykacją oraz rozliczeniami przejmujemy na siebie, nie obciążając klienta i jego przedsiębiorstwa.