Nasze inicjatywy

Podejmujemy inicjatywy mające na celu realizację motta zapisanego nie tylko na naszej stronie ale i wyrytego głęboko w naszych sercach, że „Człowieczeństwo to obietnica, którą można spełnić!”

Wspieramy w codziennej walce o zdrowie i lepsze „jutro”. Pomagamy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej będącej często wynikiem przemocy, choroby lub uzależnienia.

Wspieramy na drodze do rozwijania talentów i realizujemy marzenia wierząc, że każde z nich jest wyjątkowo cenne i ważne.