Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest alternatywą finansową dla firm, które potrzebują środków finansowych na dowolnie wyznaczony cel. Udzielany jest do kwoty 1,5 mln zł., w formie kredytu ratalnego, maksymalnie na okres nie przekraczający 10 lat bądź jako kredyt odnawialny. Może mieć on również charakter kredytu rewolwingowego, gdzie klient może spłacić całość przez wyznaczonym terminem spłaty oraz ponownie wziąć kredyt nie przekraczający kwotowo ustalonego wcześniej limitu kredytowego.

Wiele firm zmaga się z potrzebą stałego dostępu do środków finansowych, związaną z bieżącą działalnością firmy, przy braku środków własnych. Rozwiązaniem problemów z płynnością finansową staje się zatem kredyt obrotowy, umożliwiający spłatę nieprzewidzianych, nagłych wydatków. Zaletą takiego kredytu jest krótki czas oczekiwania na jego przyznanie – zwykle jest to jeden dzień na decyzje związane z rodzajem przyznawanego kredytu oraz doborem odpowiedniej oferty bankowej.

Koszt kredytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta – minimalnie 5% w skali rocznej. Kredyty obrotowe do kwoty nie przekraczającej 500 tysięcy zł. przyznawane są w formie procedury uproszczonej, nie wymagającej zabezpieczenia hipotecznego. Kredyt przyznawany jest jednorazowo bądź w transzach.