Skuteczna izolacja. Bezpieczny dom. Czyste powietrze.

Miasta zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, ale odpowiadają za 60-80% zużycia energii i 75% emisji związków węgla. Ponadto rozwijają się one obecnie na niespotykaną wcześniej skalę. Z drugiej strony 95% ekspansji miejskiej w kolejnych dekadach będzie miała miejsce w krajach rozwijających się – a to oznacza konieczność zapewnienia nowych budynków mieszkalnych milionom osób. Branża budowlana musi już teraz podjąć działania, które włączą ją w tworzenie przyszłości opartej o zrównoważone rozwiązania.

Konferencja „Skuteczna izolacja. Bezpieczny dom. Czyste powietrze” zorganizowana przez BASF Polska zebrała przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz stowarzyszeń branży budowlanej. Jej celem była dyskusja na temat roli branży w zmaganiach przeciw zmianom klimatycznym.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Kamila Wyszkowskiego, Representative and President of the Board GCNP, który podkreślił znaczenie efektywnego energetycznie budownictwa w obliczu wyzwań środowiskowych.

Pierwsza z sesji eksperckich poświęcona była bezpieczeństwu pożarowemu budynków. O kwestii działań na poziomie UE opowiedział Quentin de Hults, przewodniczący Modern Building Alliance (MBA), organizacji reprezentującej przemysł tworzyw sztucznych w branży budowlanej na szczeblu europejskim. O polskiej perspektywie wypowiedział się Krzysztof Biskup, wice-przewodniczący European Fire Safety Alliance (EuroFSA), organizacji zrzeszającej niezależnych ekspertów z europejskiego sektora przeciwpożarowego, mającej na celu zmniejszenie zagrożeń pożarowych w obiektach mieszkalnych. Obydwaj podkreślili konieczność holistycznego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego.

Przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego budynków nie powinniśmy sprowadzać do kwestii użytych materiałów budowlanych. Kwestię tę należy rozpatrywać w ujęciu holistycznym. Dlatego też w ramach MBA opracowaliśmy europejski przewodnik, traktujący o siedmiu warstwach bezpieczeństwa pożarowego budynków.”– powiedział Quentin de Hults.

Druga część spotkania poświęcona była eko-projektowaniu zrównoważonych budynków oraz ich certyfikacji, a także użyciu tworzyw sztucznych w branży budowlanej w tranzycji modelu gospodarki na zamknięte pętle zasilane energią z odnawialnych źródeł.

Podkreślić należy, że jednym z celów strategii Europa 2020 jest zrównoważony sektor budownictwa, a tworzywa sztuczne już teraz wpisują się w scenariusz Circular Economy. Branża B&C jest jednym z głównych odbiorców recyklatów – w Niemczech w roku 2018, przy produkcji wyrobów budowlanych poziom użycia recyklatów wyniósł ponad 21%” – podkreślił Kazimierz Borkowski, dyrektor Plastics Europe Polska.

BASF Polska, organizator wydarzenia, jako przedstawiciel branży chemicznej, także włącza się w działania na rzecz bardziej odpowiedzialnego budownictwa, poprzez poszukiwanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla branży budowlanej.

Patronem honorowym wydarzenia było Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), a partnerami strategicznymi Plastics Europe Polska oraz Global Compact Network Poland.

Odpowiedz