Business Ambition for 1.5°C – Kampania UN Global Compact

Global Compact zachęca firmy na całym świecie, aby dołączyły do ruchu pro klimatycznego, by wspólnie osiągnąć jeden z najambitniejszych celów Porozumienia Paryskiego – ograniczenie globalnego ocieplenie do 1.5°C.

Zmiany klimatyczne są niewątpliwie jednym z największych wyzwań współczesnych czasów. Świat zmierza się z dotychczas nieznanymi problemami środowiskowymi. Istnieje jednak szansa żeby zapobiec katastroficznym konsekwencjom. Mamy innowacje, mamy niezbędne narzędzia i doświadczenie, potrzebujemy jeszcze prawdziwego liderstwa.
Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (report by the Intergovernmental Panel on Climate Change) pokazuje, że znajdujemy się w krytycznym, decydującym momencie, kiedy to zmiany klimatyczne odbywają się w trybie ciągłym i każde pół stopnia ma globalne znaczenie.
Dlatego Global Compact zachęca firmy na całym świecie, aby dołączyły do ruchu pro-klimatycznego, by wspólnie osiągnąć jeden z najambitniejszych celów Porozumienia Paryskiego – ograniczenie globalnego ocieplenie do 1.5°C.

Zachęcamy firmy do podpisania Business Ambition for 1.5°C – Pledge, deklaracji poparcia i gotowości działania na rzecz poprawy obecnej sytuacji klimatycznej.

Podpisując Business Ambition for 1.5°C – Pledge, firma zobowiązuje się, że w ciągu 24 miesięcy dopasuje swoje plany dekarbonizacyjne do działań ograniczających globalne ocieplenie do 1.5°C, poprzez implementację jednej lub obu opcji:

1. 1.5°C science-based targets: firma realizuje wyżej wymieniony cel przez redukcję emisji gazów cieplarnianych we wszystkich możliwych płaszczyznach,
2. net-zero commitment: firma stawia przed sobą cel osiągnięcia zeroemisyjności nie później niż do 2050 r. zgodnie ze scenariuszem 1.5°C oraz kryteriami i rekomendacjami Science Based Targets Initiative.

Science Based Targets jest wspólną inicjatywą CDPUN Global CompactŚwiatowego Instytutu Zasobów (World Resources Institute) oraz WWF, mającą na celu pomóc przedstawicielom biznesu znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania problemów klimatycznych. Wspiera firmy w procesie dopasowania celów redukcji emisji do poziomu dekarbonizacji, który pozwoliłby utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej progu 2°C względem czasów przed przemysłowych. Zachęca każdą firmę do zostania liderem działań klimatycznych, publicznie deklarując implementację naukowo udowodnionych działań na rzecz redukcji emisji.

575 firm już przystąpiło do inicjatywy. By dołączyć do ich grona należy wykonać kilka kroków:
1.      Podpisać i przesłać pisemne zobowiązanie na [email protected]
2.      Opracować swój cel (science-based target);
3.      Przekazać cel do zweryfikowania (quality check);
4.      Ogłosić swój cel.

Liderzy działań proklimatycznych, którzy zobowiązali się implementować „Cel 1.5°C”, są zaproszeni do udziału w UN Climate Action Summit, który odbędzie się 23 września br. w Nowym Jorku, by omówić możliwości systematycznego polepszania sytuacji środowiskowej.

Odpowiedz